Các giai đoạn phát chiều cao ở trẻ mẹ cần biết

Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chiều cao của trẻ là: Gen, dinh dưỡng, thể thao, ngủ đủ giấc

Xem thêm