OCEAN PHARM

Ocean pharm lấy “ tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” làm tôn chỉ, và lấy “ Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh” làm giá trị bản sắc. Ocean pharm đề cao khát vọng tiên phong và xác định “ Chiến thắng thuộc về người đúng hẹn”. Ocean pharm đề cao tốc độ nhưng luôn lấy câu “ Không nhanh ẩu đoảng” để tự răn mình

“VÌ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT”
“Tín – Tâm – Trí – Tốc – Tinh – Nhân”
01

TÍN : Ocean pharm đặt chữ  TÍN lên hàng đầu, lấy chữ TÍN là vũ khí cạnh tranh, và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của mình.Ocean pharm luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và đảm bảo đầy đủ cam kết với khách hàng, đặc biệt là cam kết về chất lượng sản phẩm.

02

TÂM : Ocean pharm luôn đặt chữ TÂM làm nền tảng trong kinh doanh, luôn thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội ở mức độ cao nhất. Ocean pharm luôn coi trọng khách hàng và lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo của thành công.

03

TRÍ : Ocean pharm coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy để phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng cho mỗi sản phẩm. Ocean pharm đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, tìm tòi cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ocean pharm đề cao chủ trương về một “ Doanh nghiệp học tập”, không ngại khó khăn để học tập, tự học và vượt qua chính mình.

04

TÍN : Ocean pharm đặt chữ  TÍN lên hàng đầu, lấy chữ TÍN là vũ khí cạnh tranh, và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của mình.Ocean pharm luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và đảm bảo đầy đủ cam kết với khách hàng, đặc biệt là cam kết về chất lượng sản phẩm.

05

TÂM : Ocean pharm luôn đặt chữ TÂM làm nền tảng trong kinh doanh, luôn thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội ở mức độ cao nhất. Ocean pharm luôn coi trọng khách hàng và lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo của thành công.

06

TRÍ : Ocean pharm coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy để phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng cho mỗi sản phẩm. Ocean pharm đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, tìm tòi cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ocean pharm đề cao chủ trương về một “ Doanh nghiệp học tập”, không ngại khó khăn để học tập, tự học và vượt qua chính mình.