BECOOLER

Thành phần: 

Hydrogel

Arabic gum

Purfied water

Công dụng

Chườm mát nơi dán trong trường hợp bị nóng sốt, say nắng, đau răng, đau cơ

Thông tin

hành phần: 

Hydrogel

Arabic gum

Purfied water

Công dụng

Chườm mát nơi dán trong trường hợp bị nóng sốt, say nắng, đau răng, đau cơ

Bài viết liên quan