Cơ hội việc làm hấp dẫn

Công ty TNHH Phát Triển Tổng Hợp Đại Dương nhằm thực hiện mục tiêu củng cố chia tách địa bàn, công ty có nhu cầu tuyển thêm Quản lý khu vực và Trình Dược viên các tỉnh. Môi trường làm việc năng động, thu nhập hấp dẫn

Xem thêm