Cơ hội việc làm hấp dẫn

Công ty TNHH Phát Triển Tổng Hợp Đại Dương nhằm thực hiện mục tiêu củng cố địa bàn, công ty có nhu cầu tuyển thêm 1 Trình dược viên OTC làm việc tại Ninh Bình, Cao Bằng, Bắc Ninh