Bổ não CEREPROCIN

Dùng cho người thiểu năng tuần hoàn não: căng thẳng, đau nửa đầu mất ngủ, suy giảm trí nhớ.

CEREKOMIN PLUS

Dùng cho người thiểu năng tuần hoàn não: căng thẳng, đau nửa đầu mất ngủ, suy giảm trí nhớ.